Dekorationsikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 53 Svar på motion om inrättande av en äldre- och funktionshindersombud i Nynäshamns kommun

Det finns exempel på kommuner som har inrättat en tjänst som äldreombud, så som Linköping och Uppsala. Ett exempel på en kommun med äldre- och funktions-hinderombud är Uddevalla.

Innehållet i tjänsten kan variera men typiskt sett kan ingå att ge information och vägledning, ta emot och förmedla synpunkter och klagomål, företräda de äldre eller anhöriga gentemot kommunen och ansvara för den uppsökande verksamheten.

Inom socialförvaltningen i Nynäshamns kommun finns idag ett personligt ombud, som har den typ av uppdrag som beskrivits ovan men som är inriktad på personer med psykiska funktionsnedsättningar.

Kommunens handikapp- och pensionärsråd, kontaktcenter, Lotsen på Balder, anhörigstöd, aktivitetskoordinator samt kontaktpersonal och gode män är andra delar i verksamheten som bidrar till information och stöd för äldre.

Socialförvaltningens verksamhet kontrolleras internt genom synpunkts och klagomålshantering, avvikelsehantering, tillsyn utförd av myndighet äldre och funktionshinder.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

Motionen är besvarad genom inriktningsbeslutet som fattats av Socialnämnden.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade att bifalla motionen med ett tilläggsyrkande från Miriam-Irene Malm (V).

Sidan granskad 2019-05-05

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Dekorationsikon för besökadress

Stadshusplatsen 1

Dekorationsikon för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp