Dekorationsikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 51 Svar på motion om etiska riktlinjer

Lena Dafgård (SN) och Per Ranch (SN) har lämnat in en motion om etiska riktlinjer för förtroendevalda. I motionen föreslås att etiska riktlinjer ska fastställas av kommunfullmäktige och gälla för samtliga förtroendevalda när dessa deltar i styrelser, nämnder, bolag, offentliga möten, digitala kanaler som hemsidor bloggar, sociala medier med mera.

Motionärerna anför att om förtroendevalda uppträder respektlöst mot varandra i den offentliga debatten ökar risken för att utsättas för hot och våld.

Syftet med att införa etiska riktlinjer för förtroendevalda är enligt motionärerna att förbättra demokratin genom en saklig faktabaserad och värdig debatt vilket gör debatten intressant för invånarna.

Motionärerna omnämner en tidigare inlämnad motion från 2008 från Lena Dafgård (SN) om etiska regler för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder etcetera.

Motionärerna anför att sedan den förra motionen skrevs förs den politiska debatten i sociala medier i ökad omfattning, samt att etiska riktlinjer för förtroendevalda numera är vanligt i många kommuner.

Kommunfullmäktige beslutade den 14 november 2017 att återremittera motionen for undersökning av hur efterlevande av riktlinjer kan kontrolleras, hur andra kommuner gör avseende efterlevnadskontroll och tolkning av riktlinjer samt for att kontakta och ta stöd av SKL och deras erfarenheter i frågan.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

Anse motionen vara besvarad.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag.

Reservation från Sorundanet.

Sidan granskad 2019-05-05

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Dekorationsikon för besökadress

Stadshusplatsen 1

Dekorationsikon för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp