Lyssna på sidan Lyssna

§ 50 Förslag om införande av politiska sekreterare i Nynäshamns kommun

Kommunstyrelsen uppdrogs av kommunstyrelsen i april 2017 att utreda om politiska sekreterare bör införas samt förutsättningar för ett införande av politiska sekreterare i Nynäshamns kommun.

Bakgrunden till det är en överenskommelse om valteknisk samverkan mellan Socialdemokraterna, Liberalerna, Miljöpartiet de gröna och Vänsterpartiet i Nynäshamns kommun 2016-2018 där det ingick att tillsätta en utredning om politiska sekreterare.

Utredningsarbetet har genomförts av en utredare på kansliavdelningen som haft avstämningar med både styrgrupp som utgörs av kommunstyrelsens arbetsutskott och referensgrupp som består av kommunfullmäktiges gruppledare.

Vid dessa avstämningar har utredningen fått synpunkter och förslag som har pekat ut riktningen för utredningen. Det har vidare kommit in en skrivelse med synpunkter via mejl från Sorundanet Nynäshamns kommunparti den 17 december 2017.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

Införa politiska sekreterare för att bistå förtroendevalda i Nynäshamns kommun för mandatperiod 2018-2022 med start snarast möjligt efter slutligt valresultat av kommunfullmäktigevalet 2018.

Anta modell 1, 2, 1b eller 2 b för fördelning av politiska sekreterare mellan partier efter erhållna mandat i enligt redovisade förslag nedan.

Godkänna förslag till bestämmelser om politiska sekreterare som gäller bland andra fördelning mellan partier, lön och allmänna villkor enligt bilaga i utredningsrapport.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag.

Reservation från Sorundanet.

Sidan granskad 2019-05-05

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Dekorationsikon för besökadress

Stadshusplatsen 1

Dekorationsikon för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp