Lyssna på sidan Lyssna

§ 49 Markupplåtelse för anläggningar för elöverföring, Ellevio AB

Mark- och exploateringsenheten uppmärksammades i mars 2017 på att Kraftringen (tidigare Nynäs energi) inte har ett avtal med Nynäshamns kommun avseende upplåtande av mark för el-ledningar och till ledningar hörande anläggningar.

Senaste avtalet mellan parterna skrevs under år 2000. Avtalet sades upp av dåvarande Nynäs Energi år 2003 och slutade att gälla 2005-03-22 enligt bekräftelsemejl från kommunen.

Anledningen till uppsägningen anges inte i dokumentationen och är i dagsläget inte känd.

Sommaren 2017 övergick Kraftringen i Ellevios ägo. Ellevio har områdeskoncession för större delen av Nynäshamns kommun.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:

Godkänna upprättat markupplåtelseavtal med Ellevio AB för anläggningar för elöverföring inom kommunens fastigheter.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag.

Sidan granskad 2019-05-05

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Dekorationsikon för besökadress

Stadshusplatsen 1

Dekorationsikon för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp