Dekorationsikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 47 Tilläggsavtal till exploateringsavtal för Hoxla 7:6 m.fl.

Tilläggsavtalet omfattar justering av avtalstext i Exploateringsavtal för Hoxla 7:6 med flera avseende tidplan, utbyggnad av allmän plats och kommunala VA- anläggningar inom exploateringsområdet samt säkerhet och fullgörandegaranti för exploatörens åtagande.

Tilläggsavtalet innebär att Elba 4 Fastigheter AB utför utbyggnaden av vatten och avlopp och lämnar över ledningarna till kommunen efter godkänd slutbesiktning.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

Godkänna undertecknat tilläggsavtal till Exploateringsavtal för Hoxla 7:6 med flera.

Ge kommunstyrelsen i uppdrag att fullfölja tilläggsavtal till exploateringsavtal för Hoxla 7:6 med flera.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del att, under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med punkt 1-2, bemyndiga kommunchefen och mark- och exploateringschefen att fullfölja tilläggsavtal till Exploateringsavtal för Hoxla 7:6 med flera.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag.

Sidan granskad 2019-05-05

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Dekorationsikon för besökadress

Stadshusplatsen 1

Dekorationsikon för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp