Dekorationsikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 46 Ny tillsynsavgift för tillsyn enligt lag om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare

Den 1 juli 2017 trädde en ny lag om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare i kraft. Lagen innehåller bestämmelser om anmälan, produktkrav, försäljning och marknadsföring av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.

I lagen ges kommunen ansvar för den omedelbara tillsynen på försäljningsställen och för att ta emot anmälan om försäljning av e-cigaretter.

Kommunernas tillsynsansvar begränsar sig till tillhandahållandeförbudet på försäljningsställena. Det innebär att kommunerna inte ansvarar för att själv bedöma om produkter är i överensstämmelse med lagens produktkrav utan ska se över att försäljning av produkter inte sker i strid mot förbud som meddelats av Folkhälsomyndigheten.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:

Införa en tillsynsavgift på 1500 kronor per år enligt lag om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare. Avgiften föreslås gälla från och med den 1 april 2018.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag.

Sidan granskad 2019-05-05

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Dekorationsikon för besökadress

Stadshusplatsen 1

Dekorationsikon för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp