Dekorationsikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 45 Riktlinjer för konstnärlig utsmyckning och inköp av konst i Nynäshamns kommun

Kommunens gällande riktlinjer för konstnärlig utsmyckning och inköp av konst antogs av kommunfullmäktige den 13 december 2006. Riktlinjerna innehåller bland annat mål för verksamheten, principer vid inköp av konst samt anvisningar för utplacering av konst.

Den 24 april 2017 beslutade kultur- och fritidsnämnden att överlämna en reviderad version av "Riktlinjer för konstnärlig utsmyckning och inköp av konst i Nynäshamns kommun" till kommunfullmäktige för beslut.

I riktlinjerna anges att huvudsyftet med kommunens inköp av konst ska vara att de kommunala miljöerna berikas med samtida konst med ett bestående konstnärligt värde.

Konsten ska inhandlas balanserat mellan skilda tekniker, konstnärlig innehåll och genusperspektiv.

Kommunens konstinköp ska vidare syfta till att:

Ge kommunens invånare tillgång till god konst

Främja intresset för konst

Ge stöd till lokala konstnärer

Öka tillgången till konst i offentliga miljöer

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:

Anta kultur- och fritidsnämndens föreslagna Riktlinjer för konstnärlig utsmyckning och inköp av konst i Nynäshamns kommun med kommunstyrelsens tillägg och förändringar .

Riktlinjerna ersätter tidigare Riktlinjer för konstnärlig utsmyckning och inköp av konst i Nynäshamns kommun.

Lena Dafgård (SN) yrkade på återremiss av ärendet.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag.

Reservation från Sorundanet och Sverigedemokraterna.

Sidan granskad 2019-05-05

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Dekorationsikon för besökadress

Stadshusplatsen 1

Dekorationsikon för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp