Lyssna på sidan Lyssna

§ 44 Omdisponering av medel för om- och tillbyggnad av Gröndalsskolan – Evakuering av Humlegårdsskolan

Problemen med inomhusmiljön vid Humlegårdsskolan uppdagades under 2014. En ny utredning genomfördes under hösten 2016 som visade flera riskkonstruktioner i byggnaden som är byggd på betongplatta på mark.

Barn- och utbildningsnämnden beslutade i maj 2017 att evakuera eleverna vid Humlegårdsskolan till tillfälliga paviljonger från höstterminen 2018. Under planeringen av evakueringen har en mer långsiktigt permanent lösning för lokalbehovet tagits fram.

Under investeringsrådet inför mål och budget 2018 budgeterades för fyra klassrum, entréer och toaletter och matsalen. Behovsanalysen visade att evakueringen av Humlegårdsskolan behöver även utrymme för fritids, grupprum, ett extra klassrum samt lärararbetsplatser. Detta medförde ett utökat behov.

I budgeten för 2018 finns avsatta medel för ”ombyggnation Gröndal på grund av evakuering Humlegårdsskolan inklusive matsal” om 25 miljoner kronor.

Den större byggnaden som nu planeras är större och mer ändamålsenlig varför budgeten behöver utökas med 15 miljoner kronor. Både barn- och utbildningsnämnden och miljö och samhällsbyggnadsnämnden står bakom om- och tillbyggnaden som nu planeras.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden begär nu igångsättningstillstånd och ytterligare finansiering. Kommunstyrelsen föreslår att omdisponering av tidigare beslutade investeringsmedel görs.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att:

Omdisponera 30 miljoner kronor av tidigare beslutade investeringsmedel avseende energieffektiviseringar. 15 miljoner kronor omdisponeras till om- och tillbyggnad av Gröndalsskolan. Resterande 15 miljoner kronor tas bort ur investeringsramen.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag.

Sidan granskad 2019-05-05

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Dekorationsikon för besökadress

Stadshusplatsen 1

Dekorationsikon för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp