Dekorationsikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 38-40 Inkomna ärenden med mera

Här redovisas inkomna ärenden, medborgarförslag och meddelanden.

§ 38 Inkomna ärenden

Inga inkommande ärenden har noterats.

§ 39 Inkomna medborgarförslag

Medborgarförslag om att bredda trottoaren på Centralgatan mot centrum har inkommit från Pia Lardéus. Kommunstyrelsen föreslår att medborgarförslaget delegeras till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Medborgarförslag om informationstavla på Lövhagen har inkommit från Pia Lardéus. Kommunstyrelsen föreslår att medborgarförslaget delegeras till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Medborgarförslag om mark för en minnessten vid Nynäshamns sjukhus har inkommit från Donald Löfving. Kommunstyrelsen föreslår att beslutanderätten för medborgarförslaget delegeras till kommunstyrelsen.

Medborgarförslag om trafiksäkerhetshöjande åtgärder på Hamngatan, Vikingavägen och Lövlundsvägen har inkommit från Henrik Wesslén och Frida Nilsson. Kommunstyrelsen föreslår att beslutanderätten för medborgarförslaget delegeras till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Medborgarförslag om att åtgärda korsningen Industrivägen/Teliavägen har inkommit från Christer Hellström. Kommunstyrelsen föreslår att beslutanderätten för medborgarförslaget delegeras till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Medborgarförslag om gatubelysning har inkommit från Christer Hellström. Kommunstyrelsen föreslår att beslutanderätten för medborgarförslaget delegeras till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Medborgarförslag om plantering vid utfarten från parkeringen vid stationen mot Järnvägsgatan har inkommit från Christer Hellström. Kommunstyrelsen föreslår att beslutanderätten för medborgarförslaget delegeras till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Medborgarförslag om att se över parkeringssituationen på Heimdalsvägen vid Gröndalsskolan har inkommit från Christer Hellström. Kommunstyrelsen föreslår att beslutanderätten för medborgarförslaget delegeras till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att:

Delegera beslutanderätten för medborgarförslag om trottoaren på Centralgatan till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Delegera beslutanderätten för medborgarförslag om informationstavla på Lövhagen till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Delegera beslutanderätten för medborgarförslag om mark vid Nynäshamns sjukhus för en minnessten till kommunstyrelsen.

Delegera beslutanderätten för medborgarförslag om trafiksäkerhetshöjande åtgärder på Hamngatan, Vikingavägen och Lövlundsvägen till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Delegera beslutanderätten för medborgarförslag om att åtgärda korsningen Industrivägen/Teliavägen till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Delegera beslutanderätten för medborgarförslag om gatubelysning till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Delegera beslutanderätten för medborgarförslag om planteringen vid utfarten från stationen mot Järnvägsgatan till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Delegera beslutanderätten för medborgarförslag om parkeringssituationen på Heimdalsvägen vid Gröndalsskolan till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. 

§ 40 Meddelanden

Inga inkomna meddelanden har noterats.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade att lägga informationen till handlingarna.

Sidan granskad 2019-05-05

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Dekorationsikon för besökadress

Stadshusplatsen 1

Dekorationsikon för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp