Dekorationsikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 120-124 Inkomna ärenden med mera

Punkterna § 120 inkomna ärenden, § 121 inkomna medborgarförslag och § 122 meddelanden bordlades på grund av tidsbrist.

§ 123 Avsägelser

Catrine Ek (MP) avsäger sig sitt uppdrag som ordförande i kultur- och fritidsnämnden från och med den 15 augusti 2017.

§ 124 Valärenden

 

Kommunfullmäktige beslutar att utse Ingelie Walldén (MP) till ordförande i kultur- och fritidsnämnden från och med den 15 augusti 2017 och för den återstående tiden av mandatperioden.

Kommunfullmäktige beslutar att utse Lars Olof Wallén som auktoriserad revisor och Mats Lennart Blomgren som revisorssuppleant i Nynäshamns Mark AB för räkenskapsåren 2017-2020.

Kommunfullmäktige beslutar att utse

  1. Tillförordnad ekonomichef Dan Olén till ordförande i Letupa AB.
  2. Controller Sirpa Slotte till vice ordförande i Letupa AB.
  3. Johan Augustsson (S) till ombud för den resterande mandatperioden.

Kommunfullmäktige beslutar att utse Björn Larsson (SD) till ersättare i kultur- och fritidsnämnden.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige godkände avsägelsen.

Sidan granskad 2019-05-05

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Dekorationsikon för besökadress

Stadshusplatsen 1

Dekorationsikon för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp