Dekorationsikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 119 Svar på medborgarförslag om att bygga en matsal till eleverna i Sunnerbyskolan

I maj 2016 inkom ett medborgarförslag om att bygga en matsal till Sunnerbyskolans elever. Idag äter eleverna i en matsal i ett närliggande äldreboende.

Ärendet har sänts på remiss till barn- och utbildningsnämnden som avgett yttrande. Av yttrandet framgår att förslaget att bygga en matsal i anslutning till Sunnerbyskolan ingår i ett annat övergripande beslut som barn- och utbildningsnämnden har att fatta.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslut att:

Anse motionen vara besvarad.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade att bordlägga ärendet på grund av brist på tid.

Sidan granskad 2019-05-05

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Dekorationsikon för besökadress

Stadshusplatsen 1

Dekorationsikon för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp