Lyssna på sidan Lyssna

§ 115 Ändring av ersättningsbilaga till reglemente för ersättning till förtroendevalda

Ersättningsbilagan till reglemente för ersättning till förtroendevalda ska förändras.

På grund av jäv deltar inte Inger Andersson (S), Catrine Ek (MP) och Linda Walkeby (S) i handläggningen av ärendet.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

1. Vice ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott Nicholas Nikander arvoderas med sammanträdesarvoden enligt reglemente för ersättning till förtroendevalda i Nynäshamns kommun från och med den 19 april 2017.

2. Ersättare för Daniel Adborn som ordförande i Miljö och samhällsbyggnadsnämnden under hans föräldraledighet (20170410-20170920), vice ordförande Inger Andersson arvoderas med 100 procent av vid varje tid gällande arvode för riksdagsledamot (50 procent engagemangsgrad).

3. Under förutsättning att det beslutas om förändringar av Catrine Eks uppdrag ska från samma tidpunkt:

a) Ersättningsbilagans punkt 5 angående årsarvode ändras till: Ordförande i kommunstyrelsens landsbygdsutskott, 100 procent av vid varje tid gällande arvode för riksdagsledamot (40 procent engagemangsgrad.)

b) Kultur och fritidsnändens ordförande anses ha en engagemangsgrad på 20 procent. Det innebär att arvodering inte längre sker genom årsarvodering utan med sammanträdesarvoden.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag.

Sidan granskad 2019-05-05

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Dekorationsikon för besökadress

Stadshusplatsen 1

Dekorationsikon för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp