Lyssna på sidan Lyssna

§ 114 Taxa för kopia av allmän handling

Kommunen vill införa en taxa för utskrift av allmänna handlingar från och med sida 20.

Kommunens taxa för kopia av allmän handling antogs av kommunfullmäktige den 14 september 2011.

Sedan dess har kommunstyrelsen uppmärksammat ett behov av ändringar och tillägg i taxan.

Översynen har bland annat lett till följande förslag på förändringar:

En differentiering av kostnaden, då större pappersformat är dyrare än mindre format och färgtryck är dyrare än tryck i svartvitt.

Kommunens egna nämnder, kommunala bolag och kommunalförbund i vilket kommunen är medlem samt förtroendevalda som begär kopior i sitt uppdrag undantas från att betala avgifter enligt taxan.

En utskrift på 1-19 sidor är avgiftsfri.

Nämnderna ges rätt att ta betalt för digitalisering, det vill säga skanning av handlingar.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmätige besluta att:

Anta taxa för kopia av allmän handling.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag.

Sidan granskad 2019-05-05

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Dekorationsikon för besökadress

Stadshusplatsen 1

Dekorationsikon för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp