Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 28 Svar på medborgarförslag angående förändring av hantering av medborgarförslag

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att medborgarförslaget anses vara besvarat.

Den 7 mars 2018 inkom ett medborgarförslag till Nynäshamns kommun om att förändra hur medborgarförslag ska hanteras i syfte att avlasta tjänstemännen, ge större dignitet till förslag som kommer upp till behandling och att öka möjlighet till diskussion och dialog.

Förslagsställaren föreslår e-förslag som ett sätt att hantera inkomna förslag från medborgare. E-förslag rekommenderades av demokratiutredningen 2014 och har införts i många kommuner med önskad effekt åstadkommen.

En projektgrupp har i en handlingsplan inom ramen för kommunens digitaliseringsprojekt föreslagit att e-förslag införs. Arbetet för att utreda hur införandet kan ske och vad som skulle krävas pågår för närvarande. För utförligare information om utredningen av medborgarförslaget läs beslutsunderlag 3 Rapport – Ändrad hantering av medborgarförslag.

Det finns för närvarande en pågående utredning som syftar till att undersöka möjligheten att införa e-förslag i Nynäshamns kommun. Eftersom att det redan utreds om det är möjligt att utöka våra e-tjänster på det sätt som förslagsställaren föreslår bedömer förvaltningen att medborgarförslaget anses vara besvarat.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:

Medborgarförslaget anses vara besvarat.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag.

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2019-05-05

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp