Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 27 Revidering av reglemente för det kommunala rådet för funktionshinderfrågor

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förvaltningens förslag till revidering av reglemente för det kommunala rådet för funktionshinderfrågor. Revideringen gäller från och med att beslutet vunnit laga kraft.

HSO i Stockholms län, (Handikappföreningarnas samarbetsorgan) är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för 44 länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län.

Ett antal av de funktionshinderföreningar som finns representerade i det kommunala rådet för funktionshinderfrågor är anslutna till samarbetsorganet. HSO har med uppdrag från föreningarna bland annat rätt att nominera representanter till rådet. Rättigheten finns reglerad i rådets reglemente.

Med anledning av att HSO i Stockholms län nu mer bytt namn till Funktionsrätt Stockholms län föreslår kommunstyrelseförvaltningen en korrigering i reglementet för det kommunala rådet för funktionshinderfrågor där namnet byts ut och ersätts med det nya.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:

Anta förvaltningens förslag till revidering av reglemente för det kommunala rådet för funktionshinderfrågor. Revideringen gäller från och med att beslutet vunnit laga kraft.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag.

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2019-05-05

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp