Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 26 Centralisering av kommunikationsfunktionen

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att kommunikationsfuntionerna centraliseras.

Nynäshamns kommun har en centraliserad och sammanhållen organisation för de flesta styrande och stödjande processerna. Detta gäller t.ex. kansli, ekonomi och HR.

Det saknas dock inom kommunikationsområdet. Kommunstyrelseförvaltningens kommunikationsenhet ansvarar för den kommunövergripande kommunikationen samt äger, samordnar och utvecklar kommunens övergripande kommunikationskanaler. Övriga förvaltningar har egna kommunikatörer.

Genom att centralisera kommunikatörerna till kommunstyrelseförvaltningen från övriga förvaltningar skapas förutsättningar för en sammanhållen personalförsörjning och kompetensutveckling inom kommunikationsområdet.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar om:

En centralisering av kommunikationsfunktionerna till kommunstyrelseförvaltningen:

1st kommunikatör 100% från barn- och utbildningsförvaltningen 1st kommunikatör 100% från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 1st kommunikatör 50% från socialförvaltningen

En överföring av budget till kommunstyrelsen för kostnaderna för de tjänster som omfattas flyttas från förvaltningarna till kommunstyrelseförvaltningen (kommunikationsenheten).

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag.

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2019-05-05

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp