Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 25 Detaljplan för Lamellen 1, Kalvö 1:13 med flera

Utbyggnad av reningsverket i nordöstra Nynäshamn, beslut om antagande.

Planområdet ligger inom Nynäshamns nordöstra del, öster om infartsvägen, väg 73 och strax söder om raffinaderiområdet, ca 1 km från Nynäshamns centrum.

Planområdet innefattade till och med samråd fastigheterna Lamellen 1, Kalvö 1:13, Kalvö 1:27, Kalvö 1:26, Nynäshamn 2:32 och Nynäshamn 2:33 vars syfte var att möjliggöra utbyggnad av avloppsreningsverket i Nynäshamn.

Efter samråd av detaljplan för Lamellen 1, Kalvö 1:13 med flera har planområdet delats upp i två olika detaljplaner.

En detaljplan för Nynäshamn 2:32 och del av Nynäshamn 2:33 samt en detaljplan för Kalvö 1:13, Kalvö 1:26, Lamellen 1 och del av Nynäshamn 2:33. Detta för att tydliggöra syftena med planerna.

Syftet med detaljplanen för Lamellen 1, Kalvö 1:13 med flera är att möjliggöra utbyggnad av kommunens avloppsreningsverk, (ARV) och säkerställa dess verksamhet. I detaljplanen inryms även reningsverkets befintliga anläggning.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår till kommunfullmäktige att:

Granskningsutlåtandet godkänns.

Strandskyddet upphävs inom detaljplanen enligt miljöbalken 7 kap. 18 c § punkt 1, 3 och 4.

Detaljplanen för Lamellen 1, Kalvö 1:13 m. fl. Utbyggnad av reningsverket i nordöstra Nynäshamn antas enligt 5 kap. 27 § Plan- och bygglagen 2010:900 (PBL).

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag.

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2019-05-05

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp