Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 23 Antagande av detaljplan för Nynäshamn 2:32 och del av Nynäshamn 2:33

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta detaljplanen för Nynäshamn 2:32 och del av Nynäshamn 2:33 enligt 5 kapitlet, 27 §, Plan- och bygglagen (2010:900). Ärendet behandlades på kommunfullmäktiges sammanträde den 10 januari 2019, § 11. Kommunfullmäktige beslutade då att bordlägga ärendet.

Planområdet innefattade till och med samråd fastigheterna Lamellen 1, Kalvö 1:13, Kalvö 1:27, Kalvö 1:26, Nynäshamn 2:32 och Nynäshamn 2:33. Syftet var att möjliggöra utbyggnad av avloppsreningsverket i Nynäshamn.

Efter samråd av detaljplan för Lamellen 1, Kalvö 1:13 med flera har planområdet delats upp i två olika detaljplaner. En detaljplan för Nynäshamn 2:32 och del av Nynäshamn 2:33 samt en detaljplan för Kalvö 1:13, Kalvö 1:26, Lamellen 1 och del av Nynäshamn 2:33.

Detta för att tydliggöra syftena med planerna. Syftet med detaljplanen för Nynäshamn 2:32 och del av Nynäshamn 2:33 är att möjliggöra exploatering av de aktuella fastigheterna med småindustri och obemannad drivmedelstation.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:

Godkänna granskningsutlåtandet.

Anta detaljplan för Nynäshamn 2:32 och del av Nynäshamn 2:33 enligt 5 kap 27 §, Plan- och bygglagen (2010:900).

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag.

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2019-05-05

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp