Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 19-21 Inkomna ärenden, inkomna medborgarförslag och meddelanden

Inga ärenden hade inkommit till sammanträdet. Däremot hade nio medborgarförslag inkommit och tre meddelanden.

Inkomna ärenden

Inga ärenden hade inkommit.

Inkomna medborgarföslag

Medborgarförslag från Anna-Lena Lundén om ett nytt äldreboende i Ösmo Centrum för att få närhet till kollektivtrafik. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att medborgarförslaget delegeras till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Medborgarförslag från Tommy Hedlund om en tillbyggnad med solceller på taket samt ändring av layouten på befintlig byggnad för att optimera nyttjandet av ishallen och lokalerna men även underlätta accessen till och från byggnaden. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att medborgarförslaget delegeras till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Medborgarförslag från Anders Johansson om att addera 8 parkeringsplatser vid Segersängs pendeltågsstation genom att omlokalisera miljöstationen till småhusområdets parkeringsplats, omlokalisera rörelsehindrade parkeringsplatserna en aning, tillåta parkering längs villastaket vid stationsparkeringen samt att skylten vändplan avlägsnas. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att medborgarförslaget delegeras till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Medborgarförslag från Sandra Nielsen och Jonny Karlsson om att anordna en hundrastgård i Ösmo. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att medborgarförslaget delegeras till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Medborgarförslag från Birgitta Johansson om att förvandla fasaden på sjukhuset med färg, finns en teknik så det ser ut som stenblock. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att medborgarförslaget delegeras till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Medborgarförslag från Christina Liljegren om att flytta anslagstavlan vid Oskarsbron närmare Strandvägen. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att medborgarförslaget delegeras till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Medborgarförslag från Lotta Stegmar om att starta ett projekt med växthus för att möta framtidens behov av resurssnåla odlingar. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att medborgarförslaget delegeras till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Medborgarförslag från Gert Höglind om att dela ut en utmärkelse till Spelmannen Gert Höglind. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att medborgarförslaget delegeras till kultur- och fritidsnämnden.

Medborgarförslag från Lovisa Engström och Kim Blom om att det skulle finnas hundburar utanför affärerna så hundägare kan lämna sina hundar på ett säkrare sätt. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att medborgarförslaget delegeras till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag.

Meddelanden

Kommunstyrelsen beslutade den 19 december att bifalla medborgarförslaget om att anordna kurser i hjärt- och lungräddning (HLR) för seniorer bosatta i Nynäshamns kommun.

Länsstyrelsen i Stockholms län har utsett ny ersättare i kommunfullmäktige från och med den 15 januari 2019. Ny ersättare för Miljöpartiet de gröna är Monica Stålborg Billberg, avgående ersättare Bernt Månsson.

Länsstyrelsen i Stockholms län har utsett ny ersättare i kommunfullmäktige från och med den 15 januari 2019. Ny ersättare för Pensionärspartiet i Nynäshamns kommun är Rogert Norberg, avgående ersättare Britt-Marie Jacobsson.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade att lägga informationen till handlingarna.

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2019-05-05

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp