Dekorationsikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 30 Avveckla tomtkön i Nynäshamns kommun

Tomtkösystemet skapades på 1970-talet som ett verktyg att erbjuda tomter med tillhörande byggrätt till låga priser i Nynäshamns kommun. 

Ändrade förutsättning i form av ökat intresse från privata byggherrar och krav på ett marknadsmässigt agerande från kommuner har lett till att tomter istället förmedlas till marknadspris samt att kommunen har mer fokus på större bostadsexploateringar.

Kommunstyrelsens bedömning är att tomtkön inte längre är ett effektivt verktyg som en del av kommunens bostadsförsörjningsprogram.

Kommunen har inte erbjudit några tomter via tomtkön på flera år. Kommunen styckar sällan av enstaka fastigheter för försäljning och har för avsikt att huvudsakligen sälja mark genom direkta markköp eller genom markanvisningar för bostadsutveckling i kommunen.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

Ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att avveckla tomtkön i Nynäshamns kommun, samt att Medlemsavgiften återbetalas enligt föreslagen metod och att återbetalningen om 136 320 kronor belastar mark- och exploateringsenheten.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag.

Sidan granskad 2019-05-05

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Dekorationsikon för besökadress

Stadshusplatsen 1

Dekorationsikon för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp