Dekorationsikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 29 Riktlinjer för bostadsförsörjning

Riktlinjer för bostadsförsörjning består av två delar. Den första delen, "riktlinjer och mål", tar avstamp i de nio kommun-övergripande målen.

Var och ett av de kommunala målen, förutom mål tre och fyra, kopplas till ett eller fler kommunala mål för bostadsförsörjning.

Totalt redovisas 21 bostadsförsörjningsmål, vilka presenteras i tabellform och är kopplade till nationella och regionala mål för bostadsförsörjning, infrastruktur och miljö.

De 21 bostadsförsörjningsmålen har stor bredd och berör olika kommunala förvaltningar och bolag. Till varje mål finns tydliga och mätbara åtgärder och för var och en av åtgärderna anges ansvarig funktion och nämnd.

Både mål och åtgärder är i många fall hämtade från redan antagna dokument, som översiktsplan, miljömål, handelspolicy eller äldrepolitiskt program.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

Anta förslaget till riktlinjer för bostadsförsörjning.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag.

Sidan granskad 2019-05-05

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Dekorationsikon för besökadress

Stadshusplatsen 1

Dekorationsikon för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp