Dekorationsikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 28 Detaljplan för delar av kvarteren Telegrafen och Vaktberget

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat en detaljplan för delar av kvarteren Telegrafen och Vaktberget. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden godkände utlåtandet och detaljplanen den 7 december 2017.

Planens syfte är att området ska utvecklas till en stadsdel med egen identitet präglad av det industriella arvet. En blandning av bostäder, arbetsplatser och verksamheter eftersträvas.

Täthet och våningsantal kan variera men bebyggelsen ska i huvudsak placeras mot gatorna med en skala på cirka 4-5 våningar och på vissa platser högre och på andra lägre. Ett i dagsläget rimligt antagande är cirka 675 lägenheter.

Detaljplanen har varit utställd under tiden 7 februari – 7 mars 2017. Inkomna synpunkter har sammanställts i ett utlåtande och antagandehandlingar har upprättats.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

Utlåtandet godkänns.

Detaljplan för delar av kvarteren Telegrafen och Vaktberget, Nynäshamn antas enligt 5 kapitlet 29 § ÄPBL 1987:10.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag.

Sidan granskad 2019-05-05

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Dekorationsikon för besökadress

Stadshusplatsen 1

Dekorationsikon för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp