Dekorationsikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 27 Exploateringsavtal för kvarteren Telegrafen och Vaktberget

Ett förslag till detaljplan för delar av kvarteren Telegrafen och Vaktberget har upprättats. Detaljplanen möjliggör utbyggnad av cirka 600 bostäder.

De befintliga kontorsbyggnaderna på Telegrafen 7 och konferensanläggningen på Vaktberget 4 avser fastighetsägarna att omvandla till bostäder. Den äldre bebyggelsen på Telegrafen 10, Telegrafen 14 och Vaktberget 5 bevaras som kulturbyggnader men kan användas för flera olika ändamål.

Detaljplanen möjliggör även för vårdboende, skola och handel inom området. Fastigheterna inom planområdet ägs av åtta stycken privata bolag. Kommunen äger ingen kvartersmark inom planområdet utan endast den allmänna platsmarken.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:

 • Godkänna undertecknat exploateringsavtal för Telegrafen 7.
 • Godkänna undertecknat exploateringsavtal för Telegrafen 9.
 • Godkänna undertecknat exploateringsavtal för Telegrafen 10.
 • Godkänna undertecknat exploateringsavtal för Telegrafen 13.
 • Godkänna undertecknat exploateringsavtal för Telegrafen 14.
 • Godkänna undertecknat exploateringsavtal för Vaktberget 4.
 • Godkänna undertecknat exploateringsavtal för Vaktberget 5.
 • Godkänna undertecknat exploateringsavtal för Vaktberget 32.
 • Ge kommunstyrelsen i uppdrag att fullfölja exploateringsavtal för Telegrafen 7, Telegrafen 9, Telegrafen 10, Telegrafen 13, Telegrafen 14, Vaktberget 4, Vaktberget 5 och Vaktberget 32.
 • Ge miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att genomföra kommunens åtaganden avseende allmän platsmark och VA enligt exploateringsavtalen.
 • Ge kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra kommunens åtagande avseende fastighetsbildning enligt exploateringsavtalen.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag.

Sidan granskad 2019-05-05

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Dekorationsikon för besökadress

Stadshusplatsen 1

Dekorationsikon för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp