Dekorationsikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 20-22 Inkomna ärenden med mera

Här redovisas inkomna ärenden, inkomna medborgarförslag samt meddelanden.

§ 20 Inkomna ärenden

Socialnämnden inkom den 14 december 2017 med förslag om ändring i socialnämndens reglemente samt antagande av årlig tillsynsavgift med anledning av ny lag om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare.

§ 21 Inkomna medborgarförslag

Medborgarförslag om att göra Stora Vika skola till en högstadieskola har inkommit från Kristina Greiff. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att beslutanderätten för medborgarförslaget delegeras till barn- och utbildningsnämnden.

Medborgarförslag om att kommunen förbjuder fyrverkerier under de stora helgerna har inkommit. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att beslutanderätten för medborgarförslaget delegeras till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

§ 22 Meddelanden

Länsstyrelsen i Stockholms län har utsett ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med den 9 januari 2018. Ny ersättare för Moderaterna är Göran Briving, och avgången ersättare är Helene A Jonsson.

Kommunstyrelsen har den 17 januari beslutat att bifalla medborgarförslaget om att flytta de BMX/Kickbike-ramper som idag finns inom området Estöparken, för att förbättra möjligheten till aktiviteter för ungdomar i Ösmo.

Sidan granskad 2019-05-05

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Dekorationsikon för besökadress

Stadshusplatsen 1

Dekorationsikon för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp