Lyssna på sidan Lyssna

§ 201 Svar på medborgarförslag om att Nynäshamns kommun satsar på en ny syn- och hörselinstruktör

Den 13 april 2018 lämnade Kerstin Wahlbäck in ett medborgarförslag till kommunen där hon önskar att funktionen som syn- och hörselinstruktör återinförs i Nynäshamns kommun.

Kommunstyrelseförvaltningen kan se att det finns fördelar för medborgarna att kunna erbjudas det stöd som syn- och hörselkonsulenten tillhandahåller. Av socialnämndens yttrande framgår dock att denna service till stora delar redan tillhandahålls genom Region Stockholms försorg samt genom kommunens Lots-funktion på Balder.

Socialnämnden har dessutom bedömt att det i dagsläget saknas ekonomiska förutsättningar för att återinrätta en tjänst som syn- och hörselinstruktör i kommunen.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:

Avslå medborgarförslaget.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag.

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2019-11-18

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp