Lyssna på sidan Lyssna

§ 199 Svar på motion – Förbjud tiggeriet i Nynäshamn

Den 25 februari 2019 inkom Emilia Orpana (SD) samt Jean- Claude Menot (SD) med en motion angående ett tiggeriförbud i Nynäshamns kommun.

Som grund för motionen anför motionärerna bland annat att de ser ett problem med den ökade passiva insamlingen av pengar (tiggeriet) i Nynäshamn då många kommuninvånare känner sig besvärade av insamlingen när de ska in och ut ur matbutiker. Motionärerna anför även att genom att försvåra eller förbjuda tiggeri helt kommer ansvaret för dessa EU-medborgare att återföras på medborgarnas egna medlemsstater.

Förslag till beslut

Förslag A

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:

  1. bifalla motionen och ge miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att återkomma med ett förslag på reviderade ordningsföreskrifter där ett förbud mot passiv penninginsamling (tiggeri) förs in för vissa särskilt angivna platser, samt
  2. ge miljö-och samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram förslag till kartbilagor som markerar vart förbudet ska gälla.

Förslag B

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:

Avslå motionen då den passiva penninginsamlingen (tiggeriet) inte utgör en sådan störning som kan anses medföra problem med att upprätthålla den allmänna ordningen i Nynäshamns kommun.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag A.

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2020-09-04

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp