Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 195-197 Rapport obesvarade motioner, medborgarförslag samt balanslista

Rapport över de motioner och medborgarförslag som ännu inte behandlats av kommunfullmäktige.

§ 195 Rapport obesvarade motioner

Enligt 29 § kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen två gånger varje år redovisa de motioner som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober. Rapporten omfattar motioner som har kommit in till och med den 7 maj 2019.

Beräknad behandling i kommunstyrelsen har bara angivits för den motion där beredningstiden kommer att överstiga ett år. Övriga motioner bedöms komma att beredas av kommunstyrelsen inom ett år.

De obesvarade motionerna finns här.

§ 196 Obesvarade medborgarförslag

Enligt 30 a § kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen två gånger per år redovisa de medborgarförslag som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober.

Rapporten omfattar inkomna medborgarförslag som kommunfullmäktige t o m den 7 maj 2019 fattat beslut om att delegera beslutanderätten för.

Här finns de medborgarförslag som inte besvarats.

§ 197 Balanslista

Kommunstyrelseförvaltningen har sammanställt en redovisning av beslut från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott som ännu inte är verkställda, en balanslista. Balanslistan redovisas vid två tillfällen varje år för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade att lägga informationen till handlingarna.

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2019-11-18

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp