Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 192 Övergångsbestämmelser gällande planbesked

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för att fatta beslut gällande ansökningar om planbesked inkomna innan den 1 juni 2019.

Kommunfullmäktige antog den 16 maj 2019 nya reglementen för kommunstyrelsen och miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. I de nya reglementena har ansvaret för att fatta beslut om planbesked flyttats över från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen. De nya reglementena trädde ikraft den 1 juni 2019.

Det har uppstått oklarheter om vilken nämnd som ska fatta beslut gällande de ansökningar om planbesked som inkommit innan den 1 juni 2019 och där beslut ännu inte är fattat.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för att fatta beslut gällande ansökningar om planbesked inkomna innan den 1 juni 2019.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag.

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2019-11-18

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp