Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 191 Utbetalning av partistöd för 2020

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att reglementet för kommunalt partistöd ska tillämpas, vilket innebär att partistöd för 2020 inte ska betalas ut till de partier som inte inom föreskriven tid lämnat in redovisning och granskningsrapport avseende partistöd för 2019.

Grundläggande bestämmelser om partistöd finns i kommunallagen. Utöver dessa bestämmelser får fullmäktige besluta om partistödets omfattning och formerna för det. Detta har fullmäktighet gjort genom att den 10 september 2014, § 96, anta ett reglemente för kommunalt partistöd.

Av kommunallagen framgår att partistöd måste förenas med vissa krav på mottagaren av stödet avseende redovisning och granskning. Kravet på redovisning innebär att mottagare av partistödet årligen ska lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för sitt avsedda ändamål, nämligen att stärka det politiska partiets ställning i den kommunala demokratin. Redovisningen ska avse perioden 1 januari - 31 december, och ges in senast sex månader efter redovisningsperiodens utgång.

Enligt kommunallagen får kommunfullmäktige besluta att partistöd inte ska betalas ut till ett parti som inte lämnar in redovisning och granskning i enlighet med bestämmelserna. Ett sådant beslut har fullmäktige fattat genom 5 § i reglementet för kommunalt partistöd. I 5 § anges att om redovisning och granskningsrapport inte lämnas in inom föreskriven tid utbetalas inget partistöd för nästkommande år.

Två partier, Centerpartiet och Vänsterpartiet, har lämnat in redovisning och granskningsrapport efter föreskriven tid. Partierna har meddelat att förseningen bland annat beror på avsaknad av rutiner och brister i kunskapsöverföring. Partierna har begärt att fullmäktige ska göra avsteg från reglementet och betala ut partistöd till partierna för nästkommande år.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige:

Beslutar att reglementet för kommunalt partistöd ska tillämpas, vilket innebär att partistöd för 2020 inte ska betalas ut till de partier som inte inom föreskriven tid lämnat in redovisning och granskningsrapport avseende partistöd för 2019.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag.

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2019-11-18

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp