Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 184-186 Inkomna ärenden, medborgarförslag och meddelanden

Här redovisas de ärenden, medborgarförslag och meddelanden som inkommit till sammanträdet den 13 november 2019.

§ 184 Inkomna ärenden

Emma Solander (MP) har den 14 oktober 2019 inkommit med en motion gällande ”Hållbart byggande Regler och riktlinjer för byggande i Nynäshamn”.

Miriam Malm (V) har den 17 oktober 2019 inkommit med en motion gällande biståndsbedömning.

Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen till handlingarna.

§ 185 Inkomna medborgarforslag

Ett medborgarförslag har inkommit den 9 september 2019 om att kommunen röjer upp vid stranden i Stora Vika. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att medborgarförslaget delegeras till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Ett medborgarförslag har inkommit den 9 september 2019 om att kommunen rustar upp tennisplanen och skateboardrampen i Stora Vika Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att medborgarförslaget delegeras till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Ett medborgarförslag har inkommit den 9 september 2019 om att kommunen rustar upp skolgården i Stora Vika. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att medborgarförslaget delegeras till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Ett medborgarförslag har inkommit den 18 september om att Nynäshamns kommunhus byggs om till äldreboende. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att medborgarförslaget delegeras till kommunstyrelsen.

Ett medborgarförslag har inkommit den 20 oktober om att kommunen bygger en ny simhall på Lövhagen. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att medborgarförslaget delegeras till kommunstyrelsen.

Ett medborgarförslag har inkommit den 14 augusti om att kommunen ska upprusta Spångbro busshållplats med cykelställ “pollare”. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att medborgarförslaget delegeras till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Ett medborgarförslag har inkommit den 14 augusti om att anlägga alternativt flytta befintlig anslagstavla på Segersängs pendeltågstation till trappan till spåren. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att medborgarförslaget delegeras till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Kommunfullmäktige beslutar att:

  1. Till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden delegera beslutanderätten för medborgarförslaget gällande att kommunen röjer upp vid stranden i Stora Vika.
  2. Till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden delegera beslutanderätten för medborgarförslaget gällande att kommunen rustar upp tennisplanen och skateboardrampen i Stora Vika.
  3. Till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden delegera beslutanderätten för medborgarförslaget gällande att kommunen rustar upp skolgården i Stora Vika.
  4. Till kommunstyrelsen delegera beslutanderätten för medborgarförslaget gällande att Nynäshamns kommunhus byggs om till äldreboende.
  5. Till kommunstyrelsen delegera beslutanderätten för medborgarförslaget gällande att kommunen bygger en ny simhall på Lövhagen.
  6. Till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden delegera beslutanderätten för medborgarförslaget gällande att upprusta Spångbro busshållplats med cykelställ “pollare”.
  7. Till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden delegera beslutanderätten för medborgarförslaget gällande att om att anlägga alternativt flytta befintlig anslagstavla på Segersängs pendeltågstation till trappan till spåren.

§ 186 Meddelanden

Kultur- och fritidsnämnden har den 25 juni beslutat att anse medborgarförslaget om att Ösmo simtränare får tillgång till Wi-Fi i Ösmo simhall som besvarat.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har den 15 oktober 2019 beslutat att avslå medborgarförslaget om att förvandla fasaden på sjukhuset med färg.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har den 13 september 2019 beslutat att avslå medborgarförslaget om hundburar utanför affärer.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har den 15 oktober 2019 beslutat att avslå medborgarförslaget om en dansbana på banantorget och en oas med parasoll och utemöbler mot centralgatan.

Kommunstyrelsen har den 24 oktober 2019 beslutat att avslå medborgarförslaget om tiggeriförbud i Nynäshamns kommun.

Kommunstyrelsen har den 24 oktober 2019 beslutat att anse medborgarförslaget om byggande av servicehus/ trygghetsboende på den fastighet där förskolan Ankaret låg som besvarat.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2019-11-18

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp