Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 130 Tertialuppföljning (T1) för Nynäshamns kommun för perioden 1 januari till 30 april 2019

Kommunstyrelseförvaltningen har med ledning av nämndernas uppföljningsrapporter upprättat en kommunövergripande rapport för den verksamhet som bedrivits under perioden januari till april 2019.

Rapporten innehåller en redovisning av periodens resultat jämfört med budget. I rapporten ingår också en prognos för helårsutfallet 2019. Resultatet för perioden uppgår till plus 3,5 miljoner kronor. Prognosen för helåret 2019 är ett underskott på 11,8 miljoner kronor det är 27,1 miljoner kronor sämre än det budgeterade resultatet på 15,3 miljoner kronor.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:

Godkänna Tertialuppföljningsrapporten för perioden 1 januari – 30 april 2019.

Uppmana samtliga nämnder som prognostiserar ett underskott jämfört med budget att vidta åtgärder för att uppnå en ekonomi i balans.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2019-06-18

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp