Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 127 E-strategi för Nynäshamn kommun

Kommunfullmäktige har beslutat att anta en IT-vision för Nynäshamns kommun. Syftet med att formulera denna första IT-vision var då att utifrån kommunfullmäktiges vision om framtiden, ge kommunen förutsättningar för ett effektivt utnyttjande av informationsteknik.

IT-visionen skulle vara ett dokument som kompletterades kontinuerligt. Visionen och kommande revideringar skulle fastställas av kommunfullmäktige. Dokumentet har sedan det antogs 1997 uppdaterats vid två tillfällen: 2002-04-25 samt 2006-06-14.

2014 påbörjades arbetet med att revidera e-visionen och e-strategin i enlighet med tidigare beslut. Kommunfullmäktige beslutade den 21 maj 2014 att återremittera den föreslagna e-strategin för att konkretisera grunderna för strategin samt införa delmål, effektmål och en tidplan.

En komplettering i linje med återremissen genomfördes genom att kommunens samtliga förvaltningar tog fram IT-utvecklingsplaner (IVUP) som angav övergripande målstyrning, aktiviteter och tidplan. Kommunfullmäktige beslutade den 16 mars 2016 att återremittera den föreslagna e-strategin med syftet att:

Tydliggöra syftet med e-strategin och dess förhållande till andra styrdokument, Tydliggöra vad kommunfullmäktige ska fatta beslut om och vilka bilagor som är rena verksamhetsfrågor Ta bort numreringarna av målen, rätta till skrivfel och uppdatera datum.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:

Kommunens tidigare e-strategi ska inkluderas i Mål- och budget istället för att vara ett separat dokument.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2019-06-18

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp