Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 126 Tilläggsavtal till exploateringsavtal för del av Himmelsö 1:6, Marina

Lantmäteriet kan inte genomföra förrättningen enligt det yrkande kommunen har framställt, där kommunen genom detaljplan och exploaterings-avtal yrkar att genomföra ett gx-område som inte är juridiskt förenligt, då planbestämmelserna är motstridiga. Genom att ändra delar av innehållet i exploateringsavtalet kommer Lantmäteriet kunna genomföra de åtgärder som är nödvändig för området.

I detaljplanen för del av Himmelsö 1:6, marina samt en klausul i exploateringsavtalet finns det kombinerat g och x område som skall inrättas.

Enligt planbestämmelserna i detaljplanen definieras områdena enligt följande; område benämnt g innebär att gemensam anläggning för enskilda (i detta fall väg), skall inrättas.

Område benämnt x innebär marken ska vara tillgänglig för allmän gångtrafik och att servitut ska inrättas för att säkerställa detta. Lantmäteriet har inkommit med frågor angående hur kommunen vill lösa frågan. Kombinationen av g och x har inget juridiskt stöd vid ett fastighetsrättsligt genomförande av detaljplan.

Då allmänheten inte har behov av området, har bedömningen att g har företräde mot x och därmed ska x inte gälla på samtliga av de områden där g och x finns kombinerat.

Ett tilläggsavtal har därmed skapats, då kommunen annars bryter mot det exploateringsavtal som idag finns. Syftet med tilläggsavtalet är att förändra det innehåll som anges i § 5 i det ursprungliga exploateringsavtalet för att möjliggöra det fastighetsrättsliga genomförande av detaljplanen som Lantmäteriet behöver.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att:

Godkänna tilläggsavtalet till Exploateringsavtalet för del av Himmelsö 1:6, Marina

Godkänna Mark- och exploateringschefens underskrift av tecknat tilläggsavtal till Exploateringsavtalet för del av Himmelsö 1:6, Marina

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade att avslå kommunstyrelsens förslag till beslut.

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2019-06-18

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp