Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 123 Strategi för ett bättre företagsklimat i Nynäshamn kommun

Tillväxtavdelningen lägger nu fram en ny strategi (Strategi för ett bättre företagsklimat i Nynäshamns kommun) som ämnar ersätta näringslivsstrategin från 2014.

Strategin blir ett verktyg i Tillväxtavdelningens arbete med att stödja kommunorganisationen i arbetet för ett bättre företagsklimat utifrån dagens förutsättningar. Strategin visar betydelsen av ett gott företagsklimat och pekar ut fokusområden och prioriterade insatser.

Strategin tydliggör även ansvarsfördelning och det fortsatta arbetet. Alla kommunens aktiviteter som bidrar till ett bättre företagsklimat sammanställs årligen av Tillväxtavdelningen i en handlingsplan. Näringslivschefen tillika avdelningschef för Tillväxtavdelningen, är ansvarig för sammanställning och uppföljning. Tillväxtavdelningen ansvarar sedan för att engagera företagen och hitta samarbetsmöjligheter kring de olika aktiviteterna. Rapportering till Näringslivsberedningen sker löpande.

Strategin och dess effekter på kommunens arbete med företagsklimatet utvärderas efter tre år. Efter utvärdering sker eventuella revideringar av strategin och ett förnyat beslut fattas.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

Anta Strategi för ett bättre företagsklimat i Nynäshamns kommun.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2019-06-18

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp