Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 122 Antagande av detaljplan för Apotekaren 24

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra mer bostadsbebyggelse i Nynäshamns stadskärna. Detta görs genom att tillåta att hus med sex våningar byggs istället för fyra våningar.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att ge miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att påbörja planläggningsarbete för Apotekare 24. Detaljplanen omfattar fastigheten Apotekaren 24 som är i privat ägo. Den nya planen föreslår att sex våningar kan tillåtas istället för dagens fyra våningar. Detta ger ett tillskott på cirka 1500 kvadratmeter BTA i centrala Nynäshamn som får användas till bostäder, kontor och handel men syftet har i första hand varit att skapa fler bostäder.

Förslag till beslut

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att:

Granskningsutlåtandet godkänns.

Detaljplanen för Apotekaren 24 godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige för antagande enligt 5 kapitlet 29 § äldre plan- och bygglagen.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2019-06-18

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp