Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 121 Gnistan 1, försäljning av fastighet

Kommunen har via en fastighetsmäklare annonserat om att försälja fastigheten Gnistan 1 i Nynäshamns tätort. Ett avtal har träffats med en köpare. Köpeskillingen uppgår till 3,5 miljoner kronor. Kommunfullmäktige föreslås godkänna affären.

Fastigheten Gnistan 1 (adress: Estögången 2) ligger i anslutning till Estö idrottsområde och utgörs av ett gammalt elverk, ett mindre enbostadshus med hyresgäster, en tomt samt ett parkeringsområde. Fastigheten är kulturskyddad genom detaljplanen. Detaljplanen tillåter kultur, handel och kontor. Bostad med anknytning till verksamheten får förekomma (se plan och genomförandebeskrivning).

Under 2018 konstaterades att fastigheten Gnistan 1 inte fyllde någon funktion i kommunens fastighetsbestånd. Kommunen har svårt att använda fastigheten som verksamhetslokal på ett affärsmässigt sätt och den genererar ett årligt ekonomiskt underskott för kommunen. Själva elverket har i en mycket blygsam omfattning hyrts ut till olika kulturändamål de senaste åren.

Kommunen har direktupphandlat en fastighetsmäklare som har hanterat försäljningen och ett avtal har träffats med en köpare. Avtalet är villkorat med att kommunfullmäktige godkänner affären. Den överenskomna köpeskillingen uppgår till 3,5 miljoner kronor (utgångspriset var 2,7 miljoner kronor). Fastigheten säljs med befintlig hyresgäst som har besittningsskydd. Föreslaget tillträdesdatum är den 1 oktober 2019.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att:

Föreslå kommunfullmäktige att överlåta fastigheten Gnistan 1 till Harris McAuley för en köpeskilling om 3,5 miljoner kronor.

Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med att-sats 1, bemyndiga mark- och exploateringschefen att underteckna handlingar i ärendet och i övrigt fullfölja affären.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2019-06-18

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp