Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 120 Svar på interpellation angående redovisning av kommunens kalkyl/budget gällande VA-verksamheten och dagvatten

Svar på interpellation ställd av Per Ranch (SN) till miljö- och samhällsbyggnadsnämndens ordförande tillika kommunalråd Daniel Adborn (L) angående redovisning av kommunens kalkyl/budget gällande VA-verksamheten och dagvatten.

Ärendet bordlades till nästa sammanträde då Per Ranch (SN) anmält förhinder.

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2019-06-18

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp