Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 113-115 Inkomna ärenden, inkomna medborgarförslag och meddelanden

Här redovisas de ärenden, medborgarförslag och meddelanden som inkommit inför sammanträdet.

De ärenden som inkommit valde kommunfullmäktige att lägga till handlingarna.

§ 114 Inkomna medborgarförslag

Medborgarförslag om att gör allmänna platser som kommunen ansvarar för och där barn vistas till porrfria zoner. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att medborgarförslaget delegeras till kommunstyrelsen.

Medborgarförslag om att renovera och bygg om grusplanen i Backlura till en fotbollsplan med konstgräs och basketkorgar. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att medborgarförslaget delegeras till kultur- och fritidsnämnden.

Medborgarförslag från att det finns regler för förskolepersonals användning av privata mobiler i förskolan. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att medborgarförslaget delegeras till kommunstyrelsen.

Medborgarförslag från att man i kommunens offentliga miljöer använder parfymfria produkter. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att medborgarförslaget delegeras till kommunstyrelsen.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att:

Till kommunstyrelsen delegera beslutanderätten för medborgarförslaget gällande att gör allmänna platser som kommunen ansvarar för och där barn vistas till porrfria zoner.

Till kultur- och fritidsnämnden delegera beslutanderätten för medborgarförslaget gällande att renovera och bygg om grusplanen i Backlura till en fotbollsplan med konstgräs och basketkorgar.

Till kommunstyrelsen delegera beslutanderätten för medborgarförslaget gällande att det finns regler för förskolepersonals användning av privata mobiler i förskolan.

Till kommunstyrelsen delegera beslutanderätten för medborgarförslaget gällande att man i kommunens offentliga miljöer använder parfymfria produkter.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

§ 115 Meddelanden

Kultur- och fritidsnämnden har beslutat att avslå medborgarförslaget om att dela ut en utmärkelse till spelmannen Gert Höglind.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2019-06-18

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp