Dekorationsikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 98-99 Avsägelser och valärenden

Här redovisas de avsägelser och valärenden som inkommit inför sammanträdet.

§ 98 Avsägelser

En avsägelse har inkommit från Parwana Sohrabi (S) där hon avsäger sina uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige och som ledamot i kommunfullmäktiges valberedning.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade att entlediga Parwana Sohrabi från sina uppdrag.

§ 99 Valärenden

Sverigedemokraterna, genom Incan Löfstedt, nominerar Donald Löving som ersättare i kommunstyrelsen.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige valde in Donald Löving som ersättare i kommunstyrelsen.

Sidan granskad 2019-05-05

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Dekorationsikon för besökadress

Stadshusplatsen 1

Dekorationsikon för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp