Dekorationsikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 120 Förslag till nya miljö- och klimatmål

Sveriges Riksdag har, delvis baserat på internationella åtaganden i EU och FN, tagit fram nationella miljömål till 2020 samt utsläppsmål för klimatpåverkande utsläpp och energieffektivisering.

Under 2017 har kommunens klimat- och miljöstrateg i kommunstyrelsen haft ansvar att arbeta fram ett förslag till nya klimat- och miljömål för kommunen, vilka ska ersätta Lokala Miljömål 2010-2016: Revidering 2013 samt Klimatstrategi och Energiplan Nynäshamns kommun – båda antagna i kommunfullmäktige.

Förslaget till nya klimat- och miljömål är alltså en sammanslagning av ovan nämnda dokument. Styrgruppen har bestått av Planeringschef samt Förvaltningschef för Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Förslaget har dels varit ute på internremiss inom organisationen under hösten 2017, samt på en externremiss fram till sista februari 2018.

De åsikter som inkommit har till största delen berört behov av förtydliganden samt målens slutår.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:

Anta förvaltningens förslag till nya lokala klimat- och miljömål för Nynäshamns kommun.Upphäva tidigare antagna Lokala Miljömål 2010-2016: Revidering 2013 samt Klimatstrategi och Energiplan Nynäshamns kommun.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag.

Sidan granskad 2019-05-05

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Dekorationsikon för besökadress

Stadshusplatsen 1

Dekorationsikon för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp