Dekorationsikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 119 Revidering renhållningsföreskrifter efter riktlinjer för enskilt VA

Arbetet med Riktlinjer och krav för enskilt vatten och avlopp, som antogs av kommunfullmäktige i slutet av 2017, medför att ändringar behöver göras i fler dokument, bland annat i renhållnings-föreskrifterna.

Den förslagna revideringen av renhållningsföreskrifterna för Nynäshamns kommun gäller hantering av latrin, § 10 och § 16, där tillägg i texten görs.

Tillståndsplikt inom vissa områden infördes eftersom latrinkompostering på egen tomt kan innebära att näringsämnen läcker ut och orsakar övergödning där jordmånen är tunn, exempelvis i skärgårdsmiljöer.

Revideringen i Renhållningsföreskrifter för Nynäshamns kommun lyder (tillägget är kursiverat):

§ 10 Latrin

Latrinbehållare ska förslutas av fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättsinnehavaren. Latrin får slutbehandlas i en komposteringsanläggning, en förmultningsanläggning eller en förbränningstoalett på den egna fastigheten. Fastighetsinnehavare och nyttjanderättsinnehavare som tänker slutbehandla latrin ska anmäla/söka tillstånd enligt 16 §.

16 § Latrin

Fastighetsinnehavare och nyttjanderättsinnehavare som tänker slutbehandla latrin enligt 10 § ska anmäla/söka tillstånd för det skriftligt till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund. För information om vilka områden som är tillståndspliktiga, se Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö, Nynäshamns kommun.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår till kommunfullmäktige att besluta:

Om tillägg till § 10 och 16 i Renhållningsföreskrifter för Nynäshamns kommun.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag.

Sidan granskad 2019-05-05

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Dekorationsikon för besökadress

Stadshusplatsen 1

Dekorationsikon för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp