Dekorationsikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 116 Ändring av förbundsordning för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund (SMOHF), med andledning av ny kommunallag

Den 1 januari 2018 trädde en ny kommunallag (2017:725) i kraft. Då vissa av ändringarna i lagen påverkar kommunalförbunden har det uppmärksammats att det finns behov av att revidera Smohfs förbundsordning.

Förbundsordningen reviderades senast genom beslut av medlemskommunerna under år 2016. Haninge kommuns kommunstyrelseförvaltning har arbetat fram ett förslag till ny förbundsordning för Smohf.

Kommunstyrelsen i Nynäshamn har haft kontakt med Haninge och Tyresö kommun angående behandling av ärendet i respektive kommuns kommunfullmäktige. Haninge kommun avser att behandla ärendet i kommunfullmäktige i maj 2018 och Tyresö kommun avser att behandla ärendet i juni 2018.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige att:

Anta förslag till reviderad förbundsordning för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.

Den nya förbundsordningen börjar gälla från och med 1 juli 2018 och ersätter då gällande förbundsordning.

Beslutet i punkt 1 gäller under förutsättning att fullmäktige i Haninge och Tyresö kommun fattar likalydande beslut.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag.

Sidan granskad 2019-05-05

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Dekorationsikon för besökadress

Stadshusplatsen 1

Dekorationsikon för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp