Dekorationsikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 110-114 Årsredovisningar 2017 för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund, Samordningsförbundet Östra Södertörn, Södertörns brandförsvarsförbund, Södertörns upphandlingsnämnd och Södertörns överförmyndarnämnd

Samtliga nämnda förbund och nämnder har inkommit med sin årsredovisning för 2017.

§ 110 Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund – årsredovisning 2017

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund har sammanställt årsredovisningen för direktionens verksamhet under tiden 1 januari till och med 31 december 2017. Redovisningen omfattar det ekonomiska resultatet, personalredovisning och verksamhetsbeskrivning.

Enligt förbundsordningen ska revisorernas berättelse, jämte årsredovisningen, varje år lämnas till medlemskommunernas fullmäktige. Respektive fullmäktige beslutar om ansvarsfrihet för nämnden.

Följande ledamöter fick lämna sina platser på grund av jäv:

Daniel Adborn (L) ersätts av Panagiota Pontikis (L).

Helen Sellström Edberg (S) ersätts av Kathe Nilsson (S).

Bernt Månsson (MP) har ingen ersättare.

Marcus Svinhufvud (M) ersätts av Ginger Eriksson (M).

Ove Forsberg (S) ersätts av Janice Boije Junerud (S).

Bengt Holwaster (MP) ersätts av Rodrigo-German Araya de Castilla (MP).

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

Bevilja förbundsdirektionen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund ansvarsfrihet för 2017.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag.

§ 111 Samordningsförbundet Östra Södertörn – årsredovisning 2017

Ärendet Samordningsförbundet Östra Södertörn har översänt revisionsberättelse och årsredovisning för år 2017. Enligt förbundsordningen ska revisorernas berättelse, jämte årsredovisningen, varje år lämnas till medlemskommunernas fullmäktige. Respektive fullmäktige beslutar om ansvarsfrihet för nämnden.

Följande ledamöter fick lämna sina platser på grund av jäv:

Agneta Tjärnhammar (M) ersätts av Ginger Eriksson (M).

Ola Hägg (S) ersätts av Kathe Nilsson (S).

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

Godkänna årsredovisningen och att bevilja förbundsstyrelsen för Samordningsförbundet Östra Södertörn ansvarsfrihet för 2017.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag.

§ 112 Södertörns brandförsvarsförbund – årsredovisning 2017

Södertörns brandförsvarsförbund har översänt revisionsberättelse och årsredovisning för år 2017. Enligt förbundsordningen skall revisorernas berättelse, jämte årsredovisningen, varje år lämnas till medlemskommunernas fullmäktige. Respektive fullmäktige beslutar om ansvarsfrihet för direktionen i dess helhet.

Följande ledamöter fick lämna sina platser på grund av jäv:

Patrik Isestad (S) ersätts av Kathe Nilsson (S).

Harry Bouveng (M) ersätts av Ginger Eriksson (M).

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta, att:

Godkänna årsredovisningen 2017 och bevilja ansvarsfrihet för förbundsdirektionen verksamhetsåret 2017.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag.

§ 113 Södertörns upphandlingsnämnd – årsredovisning 2017

Södertörns upphandlingsnämnd har översänt årsredovisningen för 2017. Eftersom Södertörns upphandlingsnämnd är en gemensam nämnd inom Haninge kommuns ansvarsområde genomför Haninge kommuns revisorer granskningen av nämnden i samband med granskningen av Haninge kommun.

Årsredovisningen ska varje år lämnas till medlemskommunernas fullmäktige. Respektive fullmäktige beslutar om ansvarsfrihet för nämnden.

Följande ledamöter fick lämna sina platser på grund av jäv:

Liselott Vahermägi (S) ersätts av Kathe Nilsson (S).

Harry Bouveng (M) ersätts av Ginger Eriksson (M). 

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

Godkänna årsredovisningen för 2017 och bevilja ansvarsfrihet för Södertörns upphandlingsnämnd verksamhetsåret 2017.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag.

§ 114 Södertörns överföryndarnämnd – årsredovisning 2017

Södertörns överförmyndarnämnd har översänt årsredovisningen och revisionsberättelse för år 2017. Enligt förbundsordningen ska revisorernas berättelse, jämte årsredovisningen, varje år lämnas till medlemskommunernas fullmäktige. Respektive fullmäktige beslutar om ansvarsfrihet för nämnden.

Följande ledamöter fick lämna sina platser på grund av jäv:

Agneta Tjärnhammar (M) ersätts av Ginger Eriksson (M).

Ola Hägg (S) ersätts av Kathe Nilsson (S).

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

Godkänna årsredovisningen och att bevilja Södertörns överförmyndarnämnd ansvarsfrihet för 2017.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag.

Sidan granskad 2019-05-05

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Dekorationsikon för besökadress

Stadshusplatsen 1

Dekorationsikon för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp