Dekorationsikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 108 Svar på interpellation angående landsbygdsutskottets verksamhet under mandatperioden 2014-2018

Lena Dafgård (SN) har den 8 maj 2018 inkommit med en interpellation ställd till landsbygdsutskottets ordförande Kristian Ek (MP) angående landsbygdsutskottets verksamhet under mandatperioden 2014-2018.

Landsbygdsutskottets ordförande Kristian Ek (MP) har besvarat interpellationen skriftligt.

Då Kristian Ek inte närvarade bordlades ärendet till nästa sammanträde.

Sidan granskad 2019-05-05

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Dekorationsikon för besökadress

Stadshusplatsen 1

Dekorationsikon för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp