Dekorationsikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 105 Svar på interpellation angående diverse löften

Harry Bouveng (M) har den 29 mars 2018 inkommit med en interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande Patrik Isestad (S) angående diverse löften.

Kommunstyrelsens ordförande Patrik Isestad (S) har besvarat interpellationen skriftligt.

I sin interpellation har Harry Bouveng ställt tre frågor om Treklöverns, S, L och MP – gemensamma 35-punkts program för mandatperioden är uppfyllda.

Harry Bouveng menar i sin interpellation att få av punkterna är uppfyllda, något som Patrik Isestad har andra åsikter om.

Sidan granskad 2019-05-05

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Dekorationsikon för besökadress

Stadshusplatsen 1

Dekorationsikon för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp