Dekorationsikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 101-103 Inkomna ärenden, inkomna medborgarförslag och meddelanden

Inga nya ärenden har inkommit. Däremot redovisades två inkomna medborgarförslag samt två meddelanden. 

§ 101 Inkomna ärenden

Inga nya ärenden har inkommit.

§ 102 Inkomna medborgarförslag

Medborgarförslag om tillstånd om att få sätta upp en minnesplakett i Ösmo centrum har inkommit från Lars Erixon. Kommunstyrelsen föreslår att medborgarförslaget delegeras till Kultur- och fritidsnämnden.

Medborgarförslag om att förbjuda parkering längs sista delen av Lövlundsvägen mot Nynäsvägen med anledning av dålig sikt har inkommit. Kommunstyrelsen föreslår att medborgarförslaget delegeras till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade att delegera medborgarförslagen efter kommunstyrelsens förslag.

§ 103 Meddelanden

Länsstyrelsen har beslutat om hur många fasta mandat varje landstingsvalkrets ska ha samt det antal mandat som varje valkrets i den valkretsindelade kommunerna i länet ska ha.

Kommunstyrelsen beslutade den 23 maj 2018, § 113, att godkänna PwCs rapport och ge Kommunstyrelsen i uppdrag att tillsammans med Haninge se över upphandlingsnämndens uppdrag och som en konsekvens därav även revidera gällande styrdokument samt finansierings- och leveransmodell.

Länsstyrelsen har den 16 maj 2018 utsett Rodrigo-German Araya de Castilla (MP) som ny ersättare i kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade att lägga dessa meddelanden till handlingarna.

Sidan granskad 2019-05-05

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Dekorationsikon för besökadress

Stadshusplatsen 1

Dekorationsikon för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp