Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 16 Svar på motion om att kommunen ska erbjuda kunskaper i teckenspråk

Den 10 juni 2019 inkom en motion ställd av Erik Runeborg (SD) där han föreslår att kommunfullmäktige ska besluta om att Nynäshamns kommun ska erbjuda alla elever grundläggande kunskaper i teckenspråk.

Som motivering till förslaget framställs bland annat att språk och fungerande kommunikation är en viktig faktor för att uppnå en god livskvalitet.

Motionären framför även att Sveriges dövas riksförbund har träffat många hörselskadade och döva, med eller utan hörseltekniska hjälpmedel, som vittnar om fördelarna med att kunna teckenspråk och hur det främjat deras förutsättningar till delaktighet i samhället.

Enligt motionären skulle utbildning i grundläggande kunskaper i teckenspråk för barn och elever i skolan bidra till en större delaktighet för hörselskadade, döva samt för deras hörande barn.

Med anledning av förslaget föreslår motionären att kommunfullmäktige ger barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att:

1. Sätta upp alfabet/bokstäver i alla klassrum från förskolan till årskurs 9.

2. Se över möjligheterna för att erbjuda alla elever i Nynäshamns kommun, men framförallt elever med döva/hörselskadade syskon/föräldrar eller vänner, grundläggande kunskaper i teckenspråk.

Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen vara besvarad.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag.

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2020-02-17

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp