Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 13 Program for uppföljning och tillsyn av privata och kommunala utförare i Nynäshamns kommun, mandatperioden 2019-2022

Från och med den 1 januari 2015 ska kommunfullmäktige, inför varje ny mandatperiod, anta ett program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare.

Fullmäktiges program ska enligt 5 kap 3 § kommunallagen (2017:725), KL, innehålla:

Mål och riktlinjer för verksamheter som utförs av privata utförare på uppdrag av kommunen,

Hur uppföljning av privata utförare ska ske, samt

Hur allmänhetens insyn i verksamhet som lämnats över till en privat utförare ska garanteras.

Kommunens nämnder ska sedan, med kommunfullmäktiges program som grund, utarbeta en årlig plan för när och på vilket sätt avtal och verksamhet ska följas upp. Planen ska omfatta samtliga utförare oavsett driftsform. Planen ska bifogas nämndens verksamhetsplan och följas upp i samband med årsredovisningen.

Kommunfullmäktiges program ställer inte detaljerade krav på hur uppföljningsplanen ska utformas utan det varje nämnd att utifrån speciallagstiftning och behov att ta fram.

Utöver uppföljningsansvaret ger programmet nämnderna i uppdrag att tillförsäkra att samtliga avtal som tecknas med privata utförare möjliggör allmänhetens insyn i den verksamhet som lämnats över på den privata utföraren.

Det föreslagna programmet ska gälla för mandatperioden 2019-2022.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till program för uppföljning och tillsyn av privata och kommunala utförare i Nynäshamns kommun för perioden 2019- 2022.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade att återremittera ärendet.

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2020-02-17

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp