Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 12 Bestämmelser om omställningsstöd, pension, samt familjeskydd till förtroendevalda

SKL:s styrelse har antagit ett förslag till reviderade bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL 18).

OPF-KL 18 gäller för förtroendevalda som tidigare omfattats av OPF-KL 14 eller som tillträder vid valet 2018 och inte tidigare omfattats av pensionsbestämmelserna i PBF eller PRF-KL.

OPF-KL 18 gäller, i likhet med OPF 14, inte för förtroendevalda som avgått 2014-12-31 eller senare (eller tidigare avgått) med rätt till visstidspension, annan egenpensionsförmån, avgångsersättning eller livränta.

För dessa förtroendevalda fortsätter PBF eller PRF-KL att gälla.

OPF-KL 18 är utformat för tillämpning hos kommunen. För att äga giltighet krävs att kommunens fullmäktige antar bestämmelserna.

Bestämmelserna om omställningsstöd och pension gäller, precis som tidigare, för förtroendevalda (i vår kommun betecknade som ”årsarvoderade”) som fullgör uppdrag på heltid eller betydande del av heltid (minst 40 % engagemangsgrad).

OPF-KL 18 omfattar reviderade bestämmelser för förtroendevalda gällande omställning, pension och familjeskydd. Utgångspunkten för OPF-KL 18 har varit nu gällande OPF-KL 14.

I OPF-KL 14 har delar om familjeskydd, samt till viss del möjlighet till aktiva omställningsinsatser saknats. Kompletteringar har därför införts i de nya bestämmelserna.

Vissa beräkningsgrunder och detaljbestämmelser har ändrats i begränsad utsträckning. Nytt är också att den förtroendevalde skriftligen ska ansöka om omställningsförmåner i anslutning till att man lämnar eller minskar sitt uppdrag.

Förslaget om OPF-KL 18 är indelat i fyra kapitel, inledande bestämmelser, bestämmelser om omställningsstöd, pensionsbestämmelser samt familjeskydd.

Omställningsbestämmelserna tar sikte på aktiv omställning, med aktiva omställningsinsatser och tidsbegränsade ekonomiska omställningsstöd. Ändringarna innebär att Omställningsfondens roll i omställningsarbetet har förtydligats.

Förmånerna i pensionsbestämmelserna motsvarar i stora delar pensionsavtalet AKAP-KL. Ålderspensionsintjänandet bygger på livsinkomstprincipen. Det tillagda familjeskyddsregelverket är till största del överensstämmande med det familjeskydd för anställda som finns i AKAP-KL. Familjeskyddet är däremot inte en kollektiv försäkringslösning utan hanteras separat av den enskilda kommunen.

Förslag till beslut

I enlighet med Sveriges Kommuner och Landstings styrelses beslut föreslås att kommunfullmäktige beslutar:

Att anta bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL 18) med tillhörande bilaga

Att bestämmelsernas § 3 om aktivt omställningsstöd kompletteras med följande

”Kostnadsramen för individuella aktiva omställningsåtgärder fastställs till högst 1.0 prisbasbelopp exklusive mervärdesskatt för varje individ och sammanhållenomställningsinsats.

Individuell behovsprövning

Att bestämmelserna träder i kraft den 1 januari 2020.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag.

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2020-02-17

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp