Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 11 Nytt reglemente for ersättning till förtroendevalda i Nynäshamns kommun

Arvodesberedningens ordförande lägger fram ett förslag gällande ett nytt reglemente för ersättning till förtroendevalda.

Ordförande för arvodesberedningen, Tommy Cumselius, visade bilder över hur kommunens kostnader för kommunfullmäktige samt kommunstyrelsen ser ut i jämförelse med andra kommuner.

Förslag till beslut

Arvodesberedningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:

Anta Reglemente för ersättning till förtroendevalda i Nynäshamns kommun enligt bilaga 1.

Reglementet träder ikraft den 1 januari 2020 och ersätter då gällande reglemente för ersättning till förtroendevalda.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att:

1. Anta Reglemente för ersättning till förtroendevalda i Nynäshamns kommun enligt bilaga 1 till ordförandeförslaget, med den ändringen att stycke 6 sidan 10 i förslaget till reglemente utgår.

2. På sidan 10, under rubrik Arvode för sammanträde ändra till att ”Till förste och andre vice ordförande betalas ett förhöjt sammanträdesarvode ut om 200% av ordinarie sammanträdesarvode.” samt att följande stycke tas bort: ”Till andre vice ordförande betalas ett förhöjt sammanträdesarvode ut om 150% av ordinarie sammanträdesarvode.”

3. Reglementet träder ikraft den 1 mars 2020 och ersätter då gällande reglemente för ersättning till förtroendevalda.

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2020-02-18

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp